Ejerkredsen i Exchange Technology ApS har indgået en aftale, hvorefter selskabets founders køber den nuværende kreds af investorers kapitalandele i selskabet.

Exchange Technology ApS er en Aarhus-baseret virksomhed, der udvikler fysiske og digitale produkter til sikker udveksling af nøgler og på sigt andre relevante genstande. 

Borean Innovation A/S, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte samt to medinvestorer har løbende støttet selskabet siden starten i april 2016 og frem til det nuværende stadie via tilførsel af kapital og viden med henblik på at afdække selskabets markedspotentiale.

Selskabets founders og investorerne har ved udgangen af juli 2017 opnået enighed om, at ”missionen” er nået. Selskabet og dets founders er derfor parat til at stå på egne ben med assistance fra en kreds af eksterne samarbejdspartnere.

- Jeg er glad for, at vi er nået til enighed om denne aftale. Det har bestemt ikke været uden udfordringer undervejs at nå hertil, hvor vi er i dag. Der skal dog ikke være nogen tvivl om, at havde det ikke været for de økonomiske og rådgivningsmæssige ressourcer, som vores tidligere bestyrelse og investorer har bidraget med, var vi aldrig nået hertil hvor vi er i dag, udtaler founder Kasper Hessellund Hansen.

Exchange Technology ApS forventer at fortsætte den nuværende strategi. Selskabet vil som led i denne strategi fokusere på at udvikle og markedsføre fysiske og digitale løsninger til sikker udveksling af nøgler mv. mellem brugerne af selskabets platforme.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Founder Kasper Hesselund Hansen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Investorrepræsentant Thor Jespersen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.